Perfume Bottle
Perfume Bottle

2003

22"x30"

Prisma Color Pencil On Paper

Nastalgia
Nastalgia

2003

24"x29"

Oil On Canvas

Study
Study

2003

16"x20"

Oil On Canvas

Study
Study

2003

11"x14"

Oil On Canvas

Study
Study

2006

22"x30"

Watercolor on Paper

Perfume Bottle
Nastalgia
Study
Study
Study
Perfume Bottle

2003

22"x30"

Prisma Color Pencil On Paper

Nastalgia

2003

24"x29"

Oil On Canvas

Study

2003

16"x20"

Oil On Canvas

Study

2003

11"x14"

Oil On Canvas

Study

2006

22"x30"

Watercolor on Paper

show thumbnails